På denna sida har jag samlat mina bästa katrineholmsbilder och även ett stort antal andra, som jag av olika anledningar är särskilt nöjd med eller förtjust i.
Bilderna har sorterats i enlighet med knapparna i menyraden till vänster och på varje sida finns textlänkar där man kan bläddra sig fram bild för bild.

  Katrineholm är ingen gammal ort. Den växte upp kring järnvägen i slutet av 1800-talet och fick sina stadsrättigheter så sent som 1917.
Några verkligt historiska byggnader existerar således inte, utan de flesta som blivit placerade under knappen "Anrikt" kan på sin höjd betraktas som halvgamla eller snarare "medelålders".
Rivningsraseriet i senare delen av förra seklet har tyvärr totalt ruinerat många fina gamla miljöer. Ett undantag är Drottninggatan, vars norra del (mot Stortorget) har bevarats i stor sett intakt och renoverats mycket varsamt, för att behålla sitt ursprungsutseende.

Gatstubergstrollet
Bilden till vänster:
Fjärrvärmeverket är en favorit. Det är ingen vacker byggnad, men det har en absurd, grafisk skönhet, där det ligger som ett utropstecken mitt i den bördiga sörmländska blåleran. Den (oftast) bolmande röken ur skorstenen ger motivet en extra dimension. För mig symboliserar det - förutom värme och varmvatten - ett steg mot en bättre miljö.