FLER ARBETSPROVER

HUNDBILDER

Störande detaljer i bilderna har redigerats bort

Bilden tillhör Charlotte Jacobsson Bilden tillhör Charlotte Jacobsson

Fläcken är borttagen, bilden har beskurits och ljusats upp

Bilden från digitalkameran har korrigerats och slutligen gjorts om till en teckning

Om inte bakgrunden är bra kan man frilägga motivet

Bakgrunden har avlägsnats, den lilla hunden klippts ut och bilden spegelvänts


Slutligen en änglahund, till minne av den vän som trippat vidare.
En nedtonad bild av hunden har fällts in mot ett par passande vingar