NÅGRA ARBETSPROVER

TRASIGT, BLEKNAT & OMGJORT

Bilden tillhör Jens Lindström Bilden tillhör Jens Lindström Bilden tillhör Jens Lindström

De båda bilderna till vänster visar utgångsläget. Den första bilden är gulnad och mycket härjad av tidens tand, på den andra har någon roat sig med att sticka ut ögonen och rispa med ett vasst föremål. Den tredje är ett hopklipp av de bägge andra, som dessutom har beskurits, ljusats upp och snyggats till.

Bilden tillhör Jens Lindström Bilden tillhör Jens Lindström


I detta fall är utgångsläget, som synes, betydligt sämre. Bilden är så blekt och förstörd att en stor del av informationen för evigt har gått förlorad, men man får ändå en ganska god uppfattning om hur den unga kvinnan såg ut.