NÅGRA ARBETSPROVER

TRASIGT, BLEKNAT & OMGJORT


Vykort före och efter renovering

Bilden tillhör Jens Lindström
Familjefoto före och efter renovering
Bilden tillhör Jens Lindström

Som synes finns hopp om räddning även för gamla bilder som nästan helt har bleknat bort

Bilden tillhör Bozze Lundgren Bilden tillhör Bozze Lundgren
Bilderna före och efter redigering
Bilden tillhör Bozze Lundgren Bilden tillhör Bozze Lundgren